lacta_03

Genom att regelbundet använda LACTA kan du optimera din träning, lära dig att utnyttja 1OO % av din kapacitet och att ta tillvara varje träningsminut på bästa möjliga sätt.