Vad är mjölksyratröskeln


 

lacta_a7Mjölksyratröskel är den högsta arbetsintensitet en person kan arbeta på utan att musklernas produktion av mjölksyra är högre än vad kroppen hinner eliminera. Överstigs denna arbetsintensitet ansamlas mjölksyran i muskerna, vilket ger stumma ömma muskler.

Mjölksyratröskeln relateras till puls, fart eller arbetsbelastning då mjölksyratröskeln infaller.