lacta_02

METODER


 

Metoden som LACTA bygger på forskning som bedrivits på Mälardalens högskola. Projektet LACTA drivs vidare på Mälardalens högskola i form av vidare forskning och utvecklingsarbeten med sikte på ett färdigt produktkoncept.