Så här görs ett test


För att mjölksyratröskeln ska kunna identifieras behöver steady state arbete utföras på fem konstanta belastningar. Arbete utförs 4 minuter på varje belastning med start på en låg belastning.

Med LACTA ges möjlighet att identifiera mjölksyratröskeln utan blodprover. LACTA består av en gassensor placerad i en ansiktsmask, en elektronikbox och ett mätprogram för PC. LACTA analyserar automatiskt utandningsluften och beräknar mjölksyratröskeln.

Halten mjölksyra i blodet ligger konstant vid låg arbetsbelastning och börjar öka vid mjölksyratröskeln. LACTAs utsignal ökar i stället med ökad arbetsbelastning tills tröskeln inträffar. Där börjar värdet sjunka. Tröskeln som uppmäts med LACTA har visat sig överensstämma med mjölksyratröskel uppmätt med blodanalys (1).

grafik

(1)     Estimation of the lactate threshold using an electro acoustic sensor system analyzing the respiratory air, Mia Folke, Medical and Biological Engineering and Computing, vol 46, p939 – 942, Springer, September, 2008