Lär dig utnyttja 100% av din kapacitet


 

lacta_a9Beroende av vilken typ av resultat du vill uppnå med din träning måste du anpassa din arbetsintensitet till rätt nivå.

Genom att använda LACTA för att hitta din mjölksyratröskel kan du optimera din träning och ta tillvara varje träningsminut på bästa sätt.

LACTA identifierar din mjölksyratröskel genom automatisk analys av utandningsluften. LACTA beräknar även tröskeln. Det innebär att du slipper blodprover och behöver inte ha kunskap om hur du ska beräkna tröskeln.

Mölksyratröskeln kan användas för att utvärdera vilken teknik som är mest energisnål under tävling, vilken sportutrustning som är bäst för dig, vilken kost som ger bäst prestation, vilken fart som är mest optimal under träning och tävling samt ger dig möjlighet att utvärdera resultatet av din träning.

Du kan även använda LACTA för nya grupper som behöver hjälpas igång med regelbunden fysisk aktivitet med rätt anpassad intensitet.